id Name Group Traffic Source Clicks LP CTR Leads CR EPC CPC Revenue Spend Profit ROI
48 y sytz|fdsaf fedd irh zysb bz bt Diets Other 29468 24% 5667 3.42% $0.659 $1.151 $4765.83 $1174.12 $4000 167%
2 nnzdb detbfhs s|rdeyz|ztt yirfi zdd New Campaigns Facebook 25245 1% 6633 2.31% $1.909 $0.582 $3909.80 $3803.89 $2768 141%
28 dif|y|ab|zf shes r| kbkd daisytyb n New Campaigns Other 51110 87% 5252 2.20% $0.878 $0.698 $2504.39 $1008.35 $1238 181%
66 zezzrinebrbrh|bdhhfzetkt t efh nty Group 1 Facebook 16694 20% 756 4.33% $1.991 $0.712 $825.41 $73.47 $715 63%
58 be|hkbeis|bs|f| br debnensksehtib Old Other 18807 13% 1552 4.95% $0.426 $1.528 $883.71 $2275.30 $1147 102%
42 k|t kbrsid ndytf kebz s t d hnhzh y Hi Defo Forum Pops 17178 28% 3568 2.28% $1.515 $1.519 $3939.80 $4827.92 $4876 195%
47 ssnzk|fyrrteftir yz|etf kd|h|y|iffd Hi Defo Forum Facebook 37095 41% 5567 5.13% $1.248 $1.218 $3803.69 $4634.48 $2541 4%
74 r y yktby ei sznn|etniidezse ibie| CPI Offers Pops 22958 85% 9625 5.74% $0.346 $1.749 $249.16 $1108.87 $1600 254%
64 en| ba|kddt ireerb tirikssf ktrtbis CPI Offers Google Adwords 34597 61% 5393 3.32% $0.863 $1.711 $243.36 $4241.96 $5221 40%
33 rb |aikr r ryh h isieiaft|es y n||h New Campaigns Facebook 71691 34% 1177 2.32% $1.949 $1.532 $1415.46 $4558.83 $4089 7%
77 f|snkndh dfzh bkehbd rkhifakk|yeid Hi Defo Forum Pops 29074 96% 8048 2.20% $0.991 $0.124 $427.89 $1294.46 $5233 116%
51 |s athkk tzbftifktintzrytzbsdkb Hi Defo Forum Google Adwords 38144 3% 2277 1.81% $0.369 $0.724 $2879.84 $1732.87 $1685 278%
82 thry yd sb ryf zn r|f n|z|tbzf iskb Diets Facebook 18499 45% 7053 2.49% $0.989 $1.276 $3927.26 $884.30 $5413 127%
49 e h ad iyhnditsb ai zrt y daii ye Old Other 33299 78% 803 1.15% $1.260 $0.255 $4274.57 $532.83 $4829 2%
43 tndnifrzsnk|ibddedeyit de b nnt sb CPI Offers Pops 62514 100% 4679 1.44% $0.508 $0.458 $3335.67 $3076.83 $1867 270%
22 ate yeke|h| strsds kan|tbinkf tfs|e Sweepstakes Pops 62316 49% 7724 5.35% $1.599 $1.265 $810.17 $4295.21 $2650 250%
28 ntt b ydnri|r hh s rrdts |bziif e Group 1 Pops 11716 78% 487 4.37% $0.469 $1.479 $3803.20 $2060.33 $417 265%
22 ridhk t|dt|izynnzb|dntsez k||eaisey Group 1 Facebook 34405 82% 2138 5.64% $1.750 $0.127 $1206.10 $622.11 $864 182%
73 |kyferkf akrar y khtzh zk art| ha Group 1 Other 49389 38% 6643 3.83% $0.578 $0.203 $2031.13 $71.82 $1803 190%
65 nfbhdb z za nfr bzri k yznfk nnh Hi Defo Forum Redirects 14057 42% 5152 5.51% $1.783 $0.991 $43.84 $5396.16 $3061 151%
41 k fbtzhay|nanbd saib|tb|nb ashn eya New Campaigns Redirects 38152 84% 1815 2.39% $0.715 $0.415 $3133.97 $2173.92 $297 59%
14 abe dzesykhzfzdb ikda|nsz r|bb bed Sweepstakes Pops 19306 88% 5825 4.24% $0.866 $1.527 $5101.85 $4519.39 $5326 256%
45 n h yibtnfzksttneftrbraai iiyn|dhbd Group 1 Redirects 19348 62% 9556 3.41% $0.123 $1.131 $2618.25 $1555.18 $3879 115%
72 k rzhffbirensyyetdradnbttizizibdht Hi Defo Forum Pops 13741 76% 2447 4.95% $1.324 $1.474 $2303.35 $3051.94 $1787 216%
41 ibzbnnkrtzdskayehkdatzkbb iyk|brrd Old Facebook 59922 51% 6896 2.70% $0.813 $1.951 $5338.98 $1850.19 $5485 293%
43 a kahdnbe ti y nihdtb|sb| e| af t Sweepstakes Other 40775 41% 9367 2.14% $0.401 $1.288 $4344.20 $2838.92 $4089 185%

Hello!